Integritetspolicy

Vi lägger stor vikt vid att skydda och respektera din integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi använder och skyddar din personliga information samt göra dig medveten om vilka rättigheter du som kund har avseende din personliga information.

Vilken är din personliga information?
Din personliga information är den information som kan användas för att identifiera dig som individ. Behandlingen av personuppgifter regleras av General Data Protection Regulation, GDPR.

Hur bearbetar vi din personliga information?
Vi på Stadens Trafikskola jobbar hela tiden med att följa lagen om GDPR genom att hålla dina personuppgifter uppdaterade, inte behålla mer personuppgifter om dig än nödvändigt, skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk.

Vilka kategorier av personlig information samlar Stadens Trafikskola in?
Vi samlar in organisationsnummer/personnummer, adress, namn, telefonnummer och e-postadress.

Varför behöver vi samla in och lagra dina personuppgifter?
För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in dina personuppgifter så att vi kan skriva avtal, skicka fakturor, ge support och leverera de tjänster vi skapar.
Vilken rättslig grund har vi för behandlingen av dina personuppgifter?
Vi på Stadens Trafikskola får behandla dina personuppgifter för att uppfylla ditt kontrakt, genom att du gett oss tillstånd att göra det och/eller för att följa lokala samt EU-lagar.

 

Dela dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast med tredje part om du gett oss tillåtelse att göra det, alternativt av juridiska skäl. Dessa tredje parter som vi delar dina uppgifter med är skyldiga och bundna till samma lagar och förordningar som Stadens Trafikskola. Detta för att hålla dina uppgifter säkra samt för att endast använda dessa uppgifter för att uppfylla den tjänst de tillhandahåller genom oss. När de inte längre behöver dina uppgifter för att uppfylla tjänsten kommer de att skicka data i enlighet med stadenstrafikskola.se säkerhetsförfaranden.
Vi på Stadens Trafikskola säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.
Samlad eller anonym data med personlig information som blivit borttagen
Vi på Stadens Trafikskola kan från tid till annan ge tredje part data som har aggregerats och/eller anonymiserats. Det innebär att din personliga information som kan användas för att identifiera dig har tagits bort från uppgifterna (t.ex. men inte begränsat till: personnummer, e-post, telefon).

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för en period av minst 5 år för att följa svenska regler (SFSA).

Dina rättigheter personuppgifter
Om du inte omfattas av ett undantag enligt GDPR har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

”Rätten att begära att Stadens Trafikskola AB korrigerar personuppgifter om det visar sig vara felaktigt eller föråldrat;

”Rätten att begära att dina personuppgifter raderas där det inte längre är nödvändigt för Stadens Trafikskola (med förbehåll för villkor, banklagar och praxis, din data arkiveras och all identifierbar information tas bort);

”Rätten att begära att Stadens Trafikskola AB ger dig en kopia av dina personuppgifter där det är möjligt, med syfte att sända den data direkt till en annan datakontrollant;

”Rätten, där det råder en tvist i förhållande till noggrannheten eller behandlingen av dina personuppgifter, att begära att en begränsning läggs på ytterligare behandling;

”Rätten att återkalla samtycke, om vi inte har rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter;
”Rätten att lämna in ett klagomål till Data Inspektionen.

Klagomål
Har du synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas av Stadens Trafikskola eller hur dina uttryckta synpunkter har hanterats, har du rätt att lämna in ett klagomål till Stadens Dataskyddsansvarig på info@stadenstrafikskola.se eller till Data Inspektionen.

Avbokningsregler

Avbokning av körlektion ska ske senast kl 13:00 dagen innan bokad lektion. Körlektioner på måndagar avbokas senast fredagen innan kl 13:00.

Avbokning av kurs ska ske senast 48 timmar innan bokad kurs. 

Avbokning gör du bäst via mail info@stadenstrafikskola.se eller telefon 08 – 28 09 25 .

Vid sent återbud, eller om man uteblir från bokad lektion/kurs krävs sjukintyg, annars debiteras fullt pris.

Vid akuta och oförutsedda förhinder kontakta oss innan din lektion/kurs börjar, annars debiteras fullt pris.

Vi följer STR’s praxis.

Stadenstrafikskola output onlinepngtools 4 e1632824367689